V Popudinských Močidľanoch si pripomenuli pátra Rajmunda Ondruša, SJ

V Popudinských Močidľanoch si Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Popudinské Močidľany 16. marca 2024 pripomenuli 95. výročie narodenia miestneho rodáka, kňaza – jezuitu, politického väzňa, príslušníka PTP a redaktora Vatikánskeho rozhlasu a vydavateľstva Dobrá kniha v Cambridge P. Rajmunda Ondruša, SJ.

Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Spoločnosti Ježišovej P. Jozef Šofranko, SJ. Na úvod všetkých privítal administrátor farnosti P. Milan Kováč, OPraem. Po svätej omši sa prítomní v sprievode presunuli k rodnému domu R. Ondruša, na ktorom J. Šofranko a D. Žúrková odhalili pamätnú tabuľu. Veniec k nej položila B. Sprušanská a kvety D. Žúrková. Príhovory predniesli starostka obce Popudinské Močidľany Dana Žúrková, predsedníčka Oblastnej organizácie KPVS Skalica Bernardína Sprušanská, spolupracovník R. Ondruša z Vatikánskeho rozhlasu P. Timotej Masár, SJ, zástupkyňa Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža sr. Jozefína Jedličková, SCSC a zástupkyňa rodiny Ondrušovej Katarína Ondrušová.

Napokon pamätnú tabuľu požehnal provinciálny ekonóm Spoločnosti Ježišovej P. Martin Halčák, SJ a na záver prítomní zaspievali hymnus „Teba, Bože, chválime“, ktorý zaspieval pri návrate domov po prepustení z väzenia Rajmund Ondruš.

TK KBS informoval Peter Sandtner