Jedna duša pre všetky charizmy

Veľmi bohatým a priateľským dialógom s kardinálom João Braz de Avizom, prefektom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, sa ukončilo trojdňové stretnutie mladých rehoľníkov na tému: Áno! Volíme si evanjelium!

Od 23. do 26. apríla 2014 bolo mesto Loppiano obohatené prítomnosťou viac ako sto mladých rehoľníkov a rehoľníc, pochádzajúcich z 36 národností a 56 rehoľných rodín. Toto stretnutie bolo pripravované s entuziazmom a odvahou nielen z príležitosti blížiaceho sa roka 2015, venovaného zasvätenému životu, ale tiež ako vzájomné sa podelenie s tým, koľkí mladí zasvätili život nasledovaniu evanjelia cez rôzne charizmy.

Prvý deň bol venovaný teologickému prehĺbeniu, ktoré viedol Alessandro Clemenzia, docent trinitárnej teológie. Nechýbali ani chvíle diskusií a dialógu, podelenia sa o skúsenosti života a tiež stretnutia s obyvateľmi mesta.

Druhý deň nasledovali workshopy, kde účastníci pojednávali o štyroch výzvach postavených na aktuálnych otázkach v Cirkvi, a to: vzťah medzi evanjeliom, štúdiom a životom; evanjelium a duch chudoby; vzťahy v komunite; Cirkev chudobná pre chudobných.

Záverečné dopoludnie patrilo dialógu s kardinálom João Braz de Avizom, kde vyjadril svoju radosť nad počtom prítomných a poukázal na dôležitosť tohto stretnutia pre celú Cirkev. „Táto spiritualita spoločenstva,“ podčiarkol, „musí vojsť do všetkých chariziem a stať sa dušou všetkých chariziem ako skúsenosť prežitá.“

„Práve preto, že jednota je darom pre celú Cirkev, dnes viac ako kedykoľvek predtým,“ dodal kardinál, „nestačí nasledovať Krista jednotlivo, potrebujeme nasledovať Krista spolu. Kto nežije komunitný život, nenasleduje Krista, ale seba samého. Druhý človek, žijúci vedľa mňa, nie je pre mňa iba veľkým pokáním, ale aj možnosťou zakúsiť Boha: môžem milovať, iba ak som blízko niekoho. Stojac pred námahou, ktorú na tejto ceste stretneme, treba objaviť a pochopiť ‚výkrik Ježiša na kríži‘, pretože bez miery dávania života, ktorú nám ukázal Ježiš, nebudeme schopní milovať sa navzájom.“

Povzbudení slovami kardinála prítomní pokračovali v dialógu, ktorý sa dotýkal mnohých výziev, s ktorými sú komunity dnes konfrontované.

Niektoré z mnohých ďalších položených otázok boli: „Ako byť naozaj slobodný vo vnútri štruktúr a v prežívaní sľubov? Ako žiť ako osoby nezviazané, a čo robí Kongregácia, aby pomohla rásť v duchu jednoty? Ako sa pozerať na bolesti našich kongregácii a Cirkvi?“ Na vyslovené otázky zaznela priama odpoveď: „Vracajúc sa do komunít nehovorte, ale milujte! Aby ste boli slobodní, urobte ako povedal pápež na Bielu sobotu – vráťte sa do Galiley, tam, kde sa Boh pozrel do vašich očí prvý krát. Snažte sa o slobodu vychádzajúcu  z vnútra, vráťte sa k evanjeliovému štýlu.“ Pokračoval: „Kde je naviazanosť k peniazom, k moci, tam nie je viac Cirkev. My musíme preniknúť, ako nás pozýva pápež, do rán Cirkvi a ľudstva. Pozerať sa na minulosť s vďačnosťou, na budúcnosť s nádejou a žiť prítomnosť zo zápalom.“

Celé stretnutie sa ukončilo slávením svätej omše za účasti diecézneho biskupa mons. Maria Meiniho a obyvateľov mesta Loppiano.

(Zdroj: vidimusdominum.org; foto: www.flickr.igr.loppiano.com)

-sc-