Jezuiti pozývajú mladých na program Magis

Jezuiti pozývajú všetkých mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na medzinárodný program Magis, ktorý sa uskutočňuje pred každými Svetovými dňami mládeže (SDM) a je ich predprogramom v duchu jezuitskej spirituality. Tohtoročný Magis spolu zo SDM potrvá od 15. do 31. júla 2016. Očakáva sa, že sa ho zúčastní asi 2000 mladých ľudí z celého sveta. Magis 2016 začína stretnutím všetkých účastníkov v Lodži (Poľsko), odkiaľ sa potom v menších medzinárodných skupinkách presunú na rôzne miesta v Poľsku, Čechách, v Litve a na Slovensku na týždeň tzv. experimentov (aktivít) so zameraním na putovanie, sociálne a spoločensko-kultúrne aktivity, ako aj na spiritualitu a umenie. Po tomto týždni sa účastníci opäť stretnú v Čenstochovej. Potom sa presunú na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie na Magis trvá do konca februára, cena za Magis a Svetové dni mládeže je 390 eur (v cene je zarátaná doprava počas celého programu Magis, ubytovanie a strava počas Magisu aj SDM). Všetky potrebné informácie je možné nájsť na internetových stránkach jezuiti.sk/blog/magis, magis2016.org, a na FB stránke s názvom „Magisaci“.

V prípade otázok je možné obrátiť sa na e-mailovú adresu magis.slovensko@gmail.com. MAGISvideopozvánka.

Martin Halčák SJ