K Jubileu zasväteného života 2025 pripravilo Dikastérium list a rozpis etáp prípravy a slávenia

Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zaslalo zasväteným list aj s rozpisom programu jednotlivých etáp prípravy a slávenia Jubilea (2023-2025).

O krokoch KVRPS k tejto záležitosti budeme informovať neskôr.

sr. Jana Kurkinová, FMA