Kalkata žije prípravami na kanonizáciu Matky Terezy

Napriek tomu, že blahoslavená Matka Tereza bude kanonizovaná 4. septembra v Ríme, „Mesto radosti“, ako mnohí prezývajú Kalkatu, sa tiež pripravuje na historický deň. Kňazi, študenti či umelci v týchto dňoch organizujú rôzne semináre, výstavy a modlitbové stretnutia naprieč celým mestom, aby šírili „odkaz Matky Terezy celému ľudstvu“.

„Namaľovala som niekoľko nových obrazov zachytávajúcich jej posolstvo, ktoré budú vystavené na výstave umenia v Škole sv. Xaviéra v Kalkate až do kanonizácie,“ prezradila pre americkú agentúru CNS umelkyňa Sunita Kumar, ktorá v jednej z komunít Misionárok lásky pôsobí ako dobrovoľníčka.

Ďalšou iniciatívou je projekt skupiny mladých fotografov, ktorí pripravujú výstavu na viacerých miestach v Ríme počas kanonizácie Matky Terezy. Ide o súbor fotografií z Kalkaty a zo života Kongregácie Misionárok lásky. 25-ročná manažérka Deb Burmanová, ktorá patrí do skupiny umeleckých dobrovoľníkov, verí, že „prostredníctvom týchto snímok sa im podarí znázorniť inšpiráciu, ktorá pritiahla Matku Terezu do tohto mesta“.

K hrobu Matky Terezy sa prichádzajú dennodenne modliť stovky pútnikov a nielen kresťanského vierovyznania. „Matka Tereza bola vždy ikonou spolunažívania náboženstiev a to je tiež dôvod, prečo si ju tak nesmierne vážim,“ povedal Aarti Kumari, hinduista, ktorý prichádza do komunity po rady a pomoc sestier.

Zdroj: RV; -ej-

foto: www.flickr.com