Kapitulská ulica privíta najbližšiu sobotu ďalšiu púť katolíckych médií

Bratislava privíta v sobotu 7. mája 2016 ďalšiu púť katolíckych médií. Jej ôsmy ročník sa uskutoční opäť na Kapitulskej ulici, kde má väčšina katolíckych médií svoje redakcie. Na spoločné stretnutie s pracovníkmi katolíckych masmédií na Slovensku pozýva predseda Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Deň otvorených dverí pripravuje TV LUX. Predstavia sa i Rádio LUMEN, TK KBS i Katolícke noviny. Púť katolíckych médií sa tento rok uskutoční počas tradičných jarných Kapitulských dvorov.

Tlačová kancelária KBS

Nádvorie Sekretariátu KBS sa otvorí o 10:00 h. O 11:00 h bude na nádvorí sprístupnená výstava dokumentárnych fotografií Antona Friča „Utečenci z Iraku“. Súčasťou bude diskusia za účasti autora výstavy a zástupcov z komunity asýrskych kresťanov, ktorí prišli v decembri na Slovensko. O 13:00 h bude diskusia s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramarom.

TV Lux

Televízna „základňa“ v Bratislave i prešovská pobočka otvoria svoje brány pre všetkých divákov a priateľov TV LUX o 13:00 h. Nenechajte si ujsť príležitosť nahliadnuť do tajných priestorov v televízii i do známych štúdií či televíznej kaplnky. Už teraz sa na vás tešia moderátori, redaktori, technici, kňazi a spolupracovníci vašej obľúbenej televízie. Súčasťou spoločného programu budú prehliadky a vstupy. Pre veľký úspech minuloročnej súťaže o najlepšiu palacinkovú plnku sa televízia rozhodla, že opäť preverí kulinárske zručnosti televíznych divákov. Tentokrát budú súťažiť o najlepšiu domácu nátierku.

Rádio LUMEN

Na Púti katolíckych médií sa predstaví aj bratislavské pracovisko katolíckej rozhlasovej stanice. Ak vás zaujíma práca bratislavskej redakcie rádia a budete v sobotu 7. mája od 10:00 do 16:00 hod. v hlavnom meste, redaktori a moderátori vás pozývajú prezrieť si priestory, v ktorých pracujú, porozprávať sa s nimi a vyskúšať si ich prácu ako moderátora za mikrofónom či reportéra „ v teréne“. Počas šiestich hodín vám ukážu, čo všetko je potrebné pripraviť na živé vysielanie, ako sa nahrávajú a spracúvajú príspevky do vysielania, budete si môcť s nimi zasúťažiť a občerstviť sa.

Katolícke noviny

Katolícke noviny otvoria o 10:00 h. O 11:00 h budee Vystúpenie kúzelníka Ivana. K dispozícii bude aj Kútik s Dobromilkou a Svetlúšikom. O 13:00 h je na Kapitulskej č. 5 koncert Kapucíni & Stanley. Svoje aktivity predstaví projekt Ráchelina vinica, ktorý pomáha ženám s postabortívnym syndrónom. Počas dňa budete môcť prispieť na činnosť tohto projektu.

Púť sa koná tradične deň pred svetovým dňom spoločenským komunikačných prostriedkov, ktorý si každoročne pripomíname na siedmu veľkonočnú nedeľu. Tento deň je zároveň spojený so zbierkou na katolícke masmédiá, ktorá sa realizuje od roku 2003. Tradícia týchto púti sa začala v Trnave. Po prvý raz sa konala 23. mája 2009 v meste spojenom s históriou Spolku sv. Vojtecha a Katolíckych novín. Druhýkrát, 15. mája 2010, sa putovalo do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, neďaleko ktorej sídli Rádio LUMEN a jedna z pobočiek Televízie LUX. Tretí ročník púte sa spojil so Svätodušnou púťou do Šaštína. Púť sa uskutočnila 11. júna 2011. Štvrtá púť sa uskutočnila 19. mája 2012 na Kapitulskej ulici v Bratislave, ktorá je sídlom viacerých katolíckych médií. Potom sa konala 11. mája 2013, opäť v hlavnom meste. Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda bol spojený aj so špeciálnou púťou katolíckych médií do Svätej zeme. Vyše 260 čitateľov, poslucháčov a divákov katolíckych médií viedol arcibiskup Zvolenský. Na pozvanie Tlačovej kancelárie KBS, Rádia LUMEN, Televízie LUX a Katolíckych novín navštívili účastníci púte viaceré miesta spojené so životom Ježiša Krista, aby si obnovili a posilnili vieru. Predstavovala jednu z akcií, ktorá súvisí s konkrétnou realizáciou katolíckych médií Roka viery v praxi. Posledné dva roky sa konali púte katolíckych médií v Bratislave.

Tradičná púť katolíckych médií je jednou z aktivít Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Organizuje ju v spolupráci s katolíckymi médiami. Poskytuje priestor nielen na stretnutie sa tvorcov katolíckych médií s tými, ktorí ich sledujú, ale samotným pracovníkom médií umožňuje vzájomné spoznanie sa a vymenenie si pracovných skúseností a postrehov. Zároveň pri tom spoločne aktívne hľadajú spôsoby, ako šíriť Evanjelium prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.