Kapucíni si zvolili provinciála a radu

V pondelok 11. mája 2015 začala 9. provinciálna kapitula Bratov Kapucínov v malebnej obci Čičmany. Zhromaždených 59 bratov z celého Slovenska hodnotilo uplynulé trojročie pôsobenia a následne si zvolilo nové vedenie.
Kapitule predsedal generálny definítor z Ríma a zástuca generálneho predstaveného br. Štefan Kožuch. Štvrtý deň zasadania bol volebným dňom, kde si bratia v tajnom hlasovaní zvolili nového provinciálneho predstaveného a jeho štyroch poradcov – definítorov.

Zloženie vedenia

Provinciál:
br. Miroslav Kulich

Provinciálna rada:
Fidel Marko Pagáč (je aj vikárom provincie)
Norbert Pšenčík
Felix Ján Tkáč
Bonaventúra Jozef Zmatek