Kapucíni z celého sveta zasadajú na 85. generálnej kapitule

V pondelok 27. augusta sa začala v Ríme 85. generálna kapitula kapucínov, ktorá potrvá do 16. septembra. Delegáti generálnej kapituly budú voliť nového generálneho ministra a jeho ôsmich poradcov a spoločne preberú život kapucínskej charizmy v súčasnom svete.

Generálna kapitula, na ktorej sa zišlo 188 bratov reprezentujúcich kapucínov z celého sveta a ďalších 48 účastníkov z titulu rozličných funkcií, zasadá v priestoroch Medzinárodného kolégia sv. Vavrinca z Brindisi. Súčasný generálny minister Brat Mauro Jöhri dnes predstavil svoju súhrnnú správu o aktuálnom stave rádu.

Slovenskú provinciu zastupuje brat Norbert Pšenčík, ktorý bol zvolený za provinciála v apríli 2018. V rámci programu generálnej kapituly nasledovníkov sv. Františka z Assisi prijme v piatok 14. septembra na osobitnej audiencii pápež František.

Logo kapituly predstavuje ruku človeka, ktorá drží nohu iného človeka v pozícii pripravenej k umývaniu. Kristus je ten, ktorý drží v ruke nohu brata. Tento obraz bol inšpirovaný Nepotvrdenou regulou VI, 3-4: “A nikto nech sa nenazýva priorom, ale všetci nech sa volajú jednoducho bratmi menšími. A jeden nech umýva nohy druhému”. To nás v určitom momente odvoláva na Jána 13, 14 kde Ježiš hovorí svojim učeníkom, že si musia osvojiť zmysel gesta umývania nôh, ktoré práve prijali.

Téma generálnej kapituly hovorí, že sa musíme učiť od Ježiša: “… uč sa odo mňa… a nájdi” (Mt 11, 29) aby sme pomohli zamyslieť sa bratom celého sveta nad Ratio Formationis, ktoré hovorí: “…srdcom evanjelia je spôsob života Ježiša, ktorý prišiel nie aby si užil svoj život vo vlastný prospech, ale aby ho žil pre druhých. V ňom objavujeme, že život spočíva v umení stretnúť sa. Ježiš, otvoriac sa Bohu, robí zo seba otvorenú bránu k stretnutiu s druhými, nás učí kresťanskému paradoxu: vlastnenie života spočíva v jeho darovaní…” (Ratio Formationis 1,4). Preto musí formácia viesť formanda do srdca Evanjelia: učiť sa od Majstra, ktorý povoláva, čo to znamená umývať nohy jedni druhým. Obraz je vsadený do hnedého kruhu, do farby habitu menších bratov kapucínov. Kruh znázorňuje svet do ktorého je včlenený menší brat a v ktorého vnútri sa musí naučiť od Majstra umývať nohy bratom a byť  podriadený všetkým. (Chvála čností 16-17) Logo navrhol br. Luiz Carlos Siqueira, provinciálny minister Provincie Ducha Svätého, Rio de Janeiro v Brazílii, ktorý sa stal víťazom konkurzu loga pre LXXXV generálnu kapitulu OFMcap – 2018.

Zoznam delegátov na kapitule (aj s ich fotografiou) si môžete pozrieť tu.
Zdroj: RV; fb kapucini

-fc-