Kapucínom začala provinciálna kapitula

Kapucínom práve prebieha provinciálna kapitula. Slovenskí bratia s večnou profesiou začali kapitulu v Pezinku dňa 23.apríla a končia ju v piatok 27. apríla. Pre kapucínov sú to dni zastavenia sa, hodnotenia, nových vízií. Tieto dni budú dôležité aj voľbou nového vedenia provincie. Súčasný predstavený kapucínov Miroslav Kulich končí svoje  6 ročné obdobie. Provinciálnu kapitulu kapucínov vedie generálny vikár Štefan Kožuh. Pochádza zo Slovinska a už dlhé roky pôsobí v Ríme ako vikár, poradca a formátor bratov na celosvetovej úrovni. Má zverenú slovanskú konferenciu rádu CECOC.

Ako inak by kapucíni mohli začať kapitulu, ak nie piesňou: https://www.facebook.com/bratiakapucini/videos/2089851024576614/ K modlitbe za nich sa každý môže pridať.

-msk-