Svätá Rita na Slovensku už o pár dní. Do Košíc pozýva cez zakladateľa rehole aj billboardy.

Rehoľa svätého Augustína na Slovensku – augustiniáni privíta v piatok, 27. apríla 2018  relikvie svätej Rity z Cascie – patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, v Kostole sv. Rity v Košiciach.

Pri tejto príležitosti pozdravil a pozval všetkých ctiteľov, ale aj širokú verejnosť prostredníctvom videa Páter Angelo Lemme, prior augustiniánskeho opátstva v Brne a zakladateľ augustiniánov na Slovensku. „S veľkou radosťou pozdravujem všetkých ctiteľov svätej Rity. Dúfam, že veľa ľudí si bude uctievať našu Ritu. Rita môže vyprosiť veľké milosti pre rodiny.“ Jeho pozdrav si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/51482239009/videos/10155582833879010/

Súčasťou oslovenia verejnosti sú aj oznamy na svätých omšiach, rozdávanie letákov v Košiciach a okolí, ako aj billboardy pri vstupných cestách do metropoly východu a v blízkosti kostola. „Aj touto vizuálnou formou pozvania sa chceme podeliť so svätou Ritou. Svojím životom môže osloviť mnohých ľudí. Pozývame všetkých zastaviť sa na chvíľku pri relikviách a zdôveriť sa sv. Rite“, povedal Juraj Pigula, prior a predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku.

Všetky informácie spojené s programom, organizačnými pokynmi, opisom relikvií a pod. sú zverejnené na stránke augustiniánov: http://www.aug.sk/relikvie-sv-rity-v-kosiciach/

 

Program príchodu relikvií

 Piatok, 27. apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)

  • Počas dňa príchod relikvií sv. Rity s delegáciou z mestečka Cascia, prijatie u košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
  • 17:30 ruženec svätej Rity
  • 18:00 svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára (celebruje emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, koncelebruje arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia, do ktorej patrí Cascia, Mons. Renato Boccardo)
  • 19:00 – 23:00 možnosť osobne uctiť si relikvie (podzemná kaplnka kostola)

Nedeľa, 29. Apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)

  • 10:30 svätá omša  a zapálenie sviece pokoja – predsedá Mons. Renato Boccardo, arcibiskup Spoleto-Norcia (Taliansko)
  • Po svätej omši možnosť uctiť si relikvie do 17:00

 

O reholi sv. Augustína na Slovensku – komunita sa venuje pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka, vyučovaniu sv. Písma a cirkevných otcov, organizuje púte, rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizuje manželské večery a tzv. stretká pre rodiny, rozvedených a bezdetné páry. Na Slovensku má jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme. V súčasnosti má komunita šiestich stabilných členov. Najznámejším je P. Pavol Benedik, sakristián sv. Otca Františka vo Vatikáne. Predstaveným na Slovensku je P. Juraj Pigula.

Viac o augustiniánoch na: www.aug.sk, alebo na FB stránke.

 Informovali Augustiniáni