Kardinál Braz de Aviz na návšteve Kórey v Roku zasvätených

Prefekt dikastéria pre zasvätený život uviedol, že Svätý Otec pripravuje dokument o vzťahu diecézy a reholí. „Pápež pripravuje dokument o vzťahu, ktorý sa musí ustanoviť medzi biskupom a generálnym predstaveným či predstavenou rehoľnej kongregácie“, povedal prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz pri príležitosti svojej návštevy v Južnej Kórei.
„Najvýznamnejším prvkom vo vzťahu medzi diecézou a rehoľnou komunitou je solidarita a spolužitie“, zdôraznil pri stretnutí v Myeongdongu v rámci prvej etapy svojej cesty. V miestnej katedrále predsedal svätej omši na poďakovanie za Rok zasväteného života spolu s biskupmi Kórey a viac než 1500 zasvätenými. Kardinál tiež vysvetlil, že počas Roka zasväteného života mal možnosť navštíviť rozličné rehoľné komunity po celom svete a jeho cieľom je zamerať sa na Afriku a Áziu. Brazílsky kardinál sa v Južnej Kórei zdrží štyri dni.

(Zdroj: RV; -zk-)