Duchovné cvičenia pre poľských biskupov vedie redemptorista Andrzej Wodka

P. Andrzej Wodka, redemptorista, morálny teológ, profesor a dekan Vyššieho inštitútu morálnej teológie v Ríme (Alfoziánska akadémia) na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Poľska, arcibiskupa Stanisława Gądeckieho, vedie tohoročné duchovné cvičenia pre všetkých biskupov Poľska. Duchovné cvičenia, ktoré začali 23. novembra a potrvajú do 26. movembra, sú prípravou na Jubilejný rok milosrdenstva. Ich mottom je citát z 3. kapitoly listu Kolosanom „Induite viscera misericordiae,” (Oblečte si hlboké milosrdenstvo).
V tomto roku, po zakončení duchovných cvičení sa biskupi stretnú tiež na krátkom mimoriadnom plenárnom stretnutí KBP.

-rd-