Kauza Munkovcov je už v rímskej fáze

Kauza mučeníctva jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka vstúpila do rímskej fázy. Dekrét o validite, ktorým je potvrdená právna platnosť materiálov odovzdaných do Ríma z diecéznej fázy, doručila 4. mája 2017 Kongregácia pre kauzy svätých generálnemu postulátorovi Spoločnosti Ježišovej P. Antonovi Witwerovi.

Diecézna fáza prebiehala v rokoch 2011 – 2015 na pôde Bratislavskej arcidiecézy a jej výsledok bol 19. mája 2015 odovzdaný Kongregácii pre kauzy svätých. Generálny postulátor už požiadal o vymenovanie osoby relátora. Ich spoločnou úlohou bude vypracovať tzv. positio, čiže argumentačné zdôvodnenie, že u Tomáša a Františka Munkovcov ide naozaj o prípad kresťanského mučeníctva.

Zdroj: RV, jb
-fc-