Pútavé plagáty, zaostrené fotky a videá od vyškolených zasvätených

Zasvätený život vrámci projektu Z4P (Zasvätení for people) zorganizoval 5. – 7. mája 2017 mediálne školenie ON LINE 4. V Žiline skupinu tridsiatich účastníkov zo šestnástich rehoľných spoločenstiev a jedného spoločenstva laikov privítala saleziánska komunita a SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

ON LINE 4_3Zasvätení pracovali v troch workshopoch – viedli ich profesionáli v daných oblastiach, ktorí sa znížili na úroveň týchto začiatočníkov. Najväčšia bola skupina grafikov, ktorých Andrej Kmeťo naučil vyrobiť pútavý plagát a podklady na facebook. Vladimír Škuta viedol workshop o základoch fotografie a ako z foťáka vyťažiť čo najviac. Workshop o práci s kamerou a strihaní materiálu sprevádzal Pavol Dzivý SDB.

ON LINE 4_1

Každoročne je v programe aj priestor na diskusiu s ľuďmi z oblasti médií. Tento rok to boli dvaja kňazi, Rudolf Smoter a Ján Krupa, s moderátorkou sestrou Hermanou Matlákovou.

ON LINE 4_spolocnaProjekt Z4P (Zasvätení for people), ktorý zastrešuje Zasvätený život, má niekoľko cieľov. Okrem publikačnej činnosti (časopis a knihy), denne aktualizovanej webovej stránky je to aj vzdelávanie zasvätených v oblasti médií. Na jeseň sa pripravuje medzinárodná konferencia Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu.

Foto: Vladimír Škuta a účastníci ON LINE 4
-fc-