Každý máme svoju cestu a saleziánky svoju zdieľajú na On My Way

 

Vždy 13-teho v mesiaci zverejnia v krátkom videu sestry saleziánky niečo zo svojej cesty povolania. Séria videí s názvom On My Way nadväzuje na projekt GPS – kurz o rozlišovaní povolania pre dievčatá.

Sestry v GPS tíme ponúkajú vo forme videí svedectvá v duchu: „Každý máme svoju cestu…
Aj saleziánky majú svoju.“ Touto formou sa plánujú dotknúť rôznych tém, nielen rehoľného povolania. Vždy to však ponúknu v krátkej a výstižnej forme. Každý mesiac nové video s novou sestrou. Dátum 13. v mesiaci pripomína sviatok sv. M. Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky inštitútu Dcér Panny Márie Pomocnice (saleziánok).

Prvé videá môžete nájsť na tomto Youtube kanáli alebo na Facebookovej stránke saleziánky.

-fc-