KBS chystá ďalšie stretnutie biskupov s laikmi, klerikmi a rehoľníkmi

Biskupi Slovenska, zástupcovia diecéz, inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a desiatky aktívnych laikov sa zídu 19. januára 2016 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku v tomto roku. Osobné pozvanie im adresovala Konferencia biskupov Slovenska, ktoré chce upriamiť ich pozornosť nielen na náboženský, ale i spoločenský kontext chystaných podujatí. Podujatie nadväzuje na zhromaždenie z vlaňajšieho januára, ktoré sa konalo v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Novinkou bude, že k prezentáciam hlavných hostí pribudnú workshopy.

„Cieľom najbližšieho podujatia, na ktoré pozývame okolo 300 hostí, je prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre aktuálny kalendárny rok. Začali sme mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, preto sme si za hlavnú tému myšlienku stretnutia zvolili Povolaní žiť milosrdenstvo. Venovať sa budeme témam ako aktuálna utečenecká kríza, chudoba na Slovensku. Predebatujeme aj problematiku pastorácie rôznych skupín, ako napríklad Rómovia, rodiny, rozvedení. Dotkneme sa aj procesu integrácie a pomoci ľuďom v núdzi,“ hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi sa začne svätou omšou v Kostole Svätej rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Pokračovať bude v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Podujatie otvorí predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Hlavný príhovor prednesie Mons. Peter Rusnák, predseda Rady KBS Iustitia et pax (spravodlivosť a pokoj). Po ňom vystúpia dvaja zástupcovia Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák (generálny sekretár) a Jana Verdura (Figeľová) (projektová manažérka). Po prednáškach sa uskutočnia štyri workshopy – Chudobní, Utečenci, Rodina a Rómovia.

zdroj: tkkbs.sk