Kde som?

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 11 – 19

Človek na ceste má možnosť stretnúť ľudí rôznych životných štýlov. Na ceste sa náš príbeh obohacuje inými príbehmi a naše bolesti sa umenšujú. Príbeh Ježiša – ako pútnika – sa veľmi nelíši od našich príbehov a životných skúseností. Aj Ježiš sa na ceste stretáva s mnohými ľuďmi a s mnohými bolesťami. Na ceste učí, ohlasuje a lieči. Skutky, ktoré koná na ceste, sú tie, ktoré očakáva aj od tých, čo idú za ním.

V dnešnom evanjeliu sa na ceste stretáva s desiatimi malomocnými, ktorí ho prosia o milosrdenstvo. Svoju prosbu prednášajú zďaleka, pretože ich stav a zákony im nedovoľujú priblížiť sa.

Uzdravenie z malomocenstva sa neuskutoční naraz; malomocní si musia uvedomiť svoju chorobu a nebezpečenstvo nákazy. Musia vyjsť z tieňa smrti. Ale to nestačí. Musia sa vydať na cestu k stretnutiu s Kristom a prosiť ho, aby sa zmiloval nad nimi, nad situáciou, v ktorej sa nachádzajú. Aj keď ho oslovujú učiteľ, nie sú jeho učeníkmi. Aby ho mohli volať Učiteľ a Pán, musia kráčať po jeho boku a žiť jeho učenie. Môžu sa stať jeho učeníkmi, ale musia kráčať s ním. Jeho misia sa musí stať ich misiou a jeho poslanie ich poslaním. Ináč to nejde.

Zdá sa to ironické, že Ježiš ich posiela do chrámu, odkiaľ ich vyhnali. Musia kráčať vo viere, byť silní a ísť na čisté miesto, aj keď ešte nie sú čistí. Ježiš ich neuisťuje, že budú uzdravení; iba ich posiela ku kňazom. Malomocní zas neprosili o to, aby ich poslal do chrámu, ale aby sa zľutoval nad nimi. Poslúchnu a na ceste spoznajú, že sú uzdravení. Zázrak sa nestal ani pri Ježišovi ani v chráme, ale na ceste.

Len jeden sa vrátil a vzdával vďaky Bohu. A Ježiš chváli vieru toho, ktorý bol cudzincom, ignorovaný ostatnými, a včleňuje ho do spoločenstva tých, ktorí sú na ceste. Takúto vieru očakáva Pán od nás. Deväť z tých, ktorí ostali čistí, sa vytrácajú zo scény. Očistili sa od telesného malomocenstva, ale nie skrze vieru, ktorá uzdravuje aj vnútro. Ich viera nie je ucelená.

Kde sú deviati? Možno uväznení a zotročení novými zákonmi, ktoré rozdeľujú dobrých od zlých, zdravých od chorých, migrantov od občanov, čiernych od bielych, muža od ženy. Možno oni sú teraz strážcami sveta, „ktorí nás chránia od teroristov“, propagujú nový spoločenský poriadok a šíria falošnú idolatriu. A kde ostal v ich živote Ježiš?

Tí deviati, kde sú? A kde som ja?

Ján Kušnír SVD