Keď lekár kričí

Pamätáte si seriál Sanitka? Lekári, ktorí pracujú v záchranke, sa na prvý pohľad veľmi neodlišovali od šoférov, zato mali na míle ďaleko k „vyštafírovaným“ lekárom z nemocníc či ambulancií. Pokrčené plášte, vychodené topánky, oblečenie, ktoré má ďaleko k módnemu, ale zato je praktické… Sú „neštandardní“. A často kričia. Nie je to krik zlosti, je to krik naliehavosti. Niet času niečo vysvetľovať, niet času filozofovať, treba konať. Ide o život, hrá sa o sekundy, buď teraz, alebo… Ten krik je niekedy jediným spôsobom, ako sa dá prekonať šok, ako sa dá odtrhnúť človeka z krútenia sa okolo seba. Napriek tomu všetkému nám však sú sympatickí a fandíme im.

V dnešnom Božom slove sa tiež kričí. Kričí prorok Izaiáš: „(…) Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; (…) Hlas volajúceho: (…) Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: ‚Hľa, váš Boh!‘ Hľa, Pán, Boh, prichádza (…)“ Kričí prorok Ján: Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘ (…) Krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. (…) A hlásal: ‚Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.‘“ Proroci často kričia, aj evanjelizátori často hlásajú so „zdvihnutým hlasom“. Lebo… ide o večnosť. Potrebujeme byť prebudení, potrebujeme byť vytrhnutí z nášho „bavkania sa“ na vlastnom piesočku. Potrebujeme sa obrátiť. Potrebujeme zmeniť zmýšľanie a znova sa nasmerovať na Krista. Sú „neštandardní“. Často „čudáci“. Ale potrebujeme ich. Aj keď nám to často dôjde až vtedy, keď sa nás, vďaka ním, dotkne Slovo Boha.

Milan Zaleha CSsR