Kláštor v Sampore má nového kňaza

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše vysvätil br. Michala Máriu Kukuču OSB za kňaza. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života na našom území. Ordinovaný novokňaz slávil v nasledujúci deň, nedeľu 21. septembra 2014, svoju primičnú svätú omšu.
Vysvätený novokňaz pochádza z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. Svoju kňazskú formáciu začal trojročným pobytom v bratislavskom kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda. V tomto prostredí sa prvýkrát zoznámil so slovenskými benediktínmi, pôsobiacimi v tom čase v poľskom opátstve v Tynci pri Krakove. Ako sám priznal, čoskoro spoznal, že k mníšskemu životu ho priťahuje viac ako prostý záujem. „Keď som videl známky Pánovho volania do spoločenstva benediktínov, rozhodol som sa po krátkom období intenzívneho rozlišovania zanechať diecéznu formáciu a stať sa mníchom“, dodal o. Michal Mária. Zvyšok teologických štúdií úspešne absolvoval na Teologickom inštitúte v Badíne a po zložení večných sľubov v novozaloženom samporskom kláštore mohol byť vysvätený za diakona a neskôr za kňaza.
Benediktínsky priorát Premenenia Pána v Sampore je nezávislým kláštorom patriacim do benediktínskej kongregácie Zvestovania. V súčasnosti v ňom žije 9 mníchov a ďalší traja sa pripravujú na mníšsky život vo formácii. Kláštor okrem pokračujúcej výstavby potrebných priestorov prijíma hostí na individuálne i skupinové pobyty v mníšskom prostredí, organizuje rôzne duchovno-formačné stretnutia pre širokú verejnosť a venuje sa ďalším aktivitám. Hlavnou činnosťou kláštora je však predovšetkým modlitba, predovšetkým liturgická, ktorá zvlášť charakterizuje mníšsky spôsob života.

(Zdroj správy a foto: www.benediktini.sk)