Traja saleziáni sa v sobotu stali kňazmi

V sobotu 20. septembra dostali saleziáni dona Bosca dar v podobe troch novokňazov. Martina Joska, Jána Naňa a Petra Štellmacha vysvätil J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.

Otec biskup počas kázne rozpovedal sen dona Bosca z deviatich rokov, vyzdvihol, že traja novokňazi rovnako ako svätý zakladateľ saleziánov odpovedali na svoje povolanie, a povzbudil aj mladých, aby sa nebáli vykročiť do kňazského či zasväteného života.
Vysviacky v saleziánskom stredisku na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici sa zúčastnili nielen mnohí spolubratia a zástupcovia rôznych saleziánskych zložiek, ale hlavne množstvo mladých z rôznych stredísk, v ktorých novokňazi pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia.
„Myslím si, že je to dar pre provinciu, ale hlavne pre mladých, ktorým už budú môcť slúžiť ako kňazi – vysluhovať sviatosť zmierenia, slúžiť sväté omše,“ povedal provinciál don Jozef Ižold.

(Zdroj: www.saleziani.sk)