Kňaz, ktorý si získal srdcia mladých. Najnovší životopis DON BOSCO je veľkou inšpiráciou.

Táto kniha rozpráva o živote dona Bosca a berie do úvahy všetko, čo je základom krásneho, dobrodružného a dramatického príbehu svätého kňaza z Valdocca. Opiera sa o autobiografické svedectvá dona Bosca, o obrovské množstvo svedectiev jeho chovancov a spolupracovníkov, zväčša tých, ktorí vypovedali pod prísahou v procese blahorečenia dona Bosca, o seriózne vedecké práce o donovi Boscovi, ako aj o dôležité štúdie o dejinách spoločnosti, štátu a Cirkvi v devätnástom storočí.

Don Bosco je príťažlivý svätec pre každú dobu. Je veľa spôsobov, ako sa s ním stretnúť, ale kniha zostáva jedným z tých najsilnejších a najfascinujúcejších, a to aj v takých multimediálnych časoch, v akých žijeme dnes. Keď v tomto roku ďakujeme nebeskému Otcovi za sto rokov našej prítomnosti na Slovensku, my saleziáni chceme opäť ponúknuť rodičom, učiteľom, vychovávateľom a v neposlednom rade mladým, veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle, „Evanjelium podľa svätého Jána Bosca“. Veľmi túžime, aby don Bosco svojím životom priťahoval k Bohu mladých ľudí na Slovensku tak ako za uplynulých sto rokov,“ napísal v predslove knihy don Peter Timko, provinciál SDB.

Rehoľa Saleziánov don Bosca si tento rok pripomína sté výročie oficiálneho príchodu a začatia pôsobenia na Slovensku. Rok 2024 vníma ako tzv. rok vďačnosti, a aj to bolo dôvodom, prečo sa saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO rozhodlo vydať najnovší životopis. Životopis DON BOSCO má 480 strán a pevnú väzbu, ukážky z knihy, ako aj možnosť objednať si ju, môžete tu:  https://www.donbosco.sk/tovar/13577-don-bosco

Krátko o knihe:

Niektoré životné udalosti nám občas jednoducho „sadnú“. A podobne aj určité osoby prídu „vhod“. Niekto tomu hovorí náhoda, iný Božia prozreteľnosť. V pravom čase a na pravom mieste vstupuje na scénu života Ján Bosco. V Európe sa práve prudko rozvíja industrializácia, ktorá posúva ľudstvo dopredu, ale zanecháva za sebou ohromnú biedu v najrôznejších podobách. Najmä deti a mladých počuť, ako bezradne kričia, ako zúfalo búchajú na bránu a volajú o pomoc. Ján Bosco sa v druhej polovici 19. storočia vďaka vrodeným schopnostiam a darom nadprirodzena snaží odpovedať na intelektuálnu, kultúrnu, sociálnu a mravnú biedu mladého človeka pod Alpami.
Tento taliansky kňaz, otec a učiteľ mladých, našiel originálny spôsob, ako byť chlapcom a dievčatám nablízku, ako si získať ich srdcia. Je to súhra dobroty a láskavosti vychovávateľa, ktorý múdro predkladá mladému človeku požiadavky, aby postupne dokázal vyzrievať a preberať zodpovednosť.

Autor knihy napísal:

Želám si, aby táto kniha bola pre všetkých radostným a zaväzujúcim stretnutím s donom Boscom a pre mnohých tým, čím bola pre mňa: návratom do „svätej zeme“, na posvätnú pôdu Valdocca, do ovzdušia, v ktorom žil don Bosco, don Rua, don Cagliero, Dominik Savio, Giuseppe Buzzetti… kde pred zrakom Panny Márie v prostote a chudobe klíčili veľké intuície, veľké obzory a veľké realizácie saleziánskeho diela.“ Teresio Bosco

O autorovi:

Teresio Bosco (1931 – 2019) bol členom Saleziánskej kongregácie, výborným literátom a novinárom. V svojej tvorbe dokázal čitateľovi ponúknuť mimoriadne komunikatívnu fantáziu, pútavý štýl obohatený plastickým opisom deja, postáv a prostredia. Založil viacero časopisov pre mladých v Taliansku a vydal množstvo kníh pre širokú verejnosť a školy. Najviac mu však záležalo na predstavení života Jána Bosca a venoval tomu mnoho rokov štúdia. Výsledkom je aj táto kniha, ktorá bola preložená do 34 jazykov vrátane čínskeho a arabského.

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO