Nimnica hostila celoslovenské synodálne stretnutie, hovorilo sa o Cirkvi v misii

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala v Nimnici celoslovenské synodálne stretnutie s názvom Ako byť synodálnou Cirkvou v misii. Viacerí biskupi, kňazi, zástupcovia diecéz a eparchií, inštitúcii, spoločenstiev, hnutí, zasvätené osoby i laici debatovali vo štvrtok a piatok 25. a 26. januára v duchu témy Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Ku kreativite povzbudil prítomných na svätej omši apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.

„Spoločne chceme tieto dva dni rozvíjať prácu prvého zasadnutia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov a zaoberať sa niektorými vybranými témami, ktoré vzišli zo súhrnnej správy. Hlavnou otázkou je Ako byť synodálnou Cirkvou v misii. Budeme sa modliť, pracovať v skupinách, počúvať sa, viesť dialóg a spoločne rozlišovať,“ prihovoril sa vyše 180 zástupcom všetkých stavov košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober.

Vzhľadom na proces Synody o synodalite, ako aj v perspektíve Jubilejného roku 2025 bola pre toto podujatie zvolená téma Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Bola to zároveň prvá možnosť, keď sa v úzkom kruhu zamysleli nad podnetmi, ktoré prišli z prvého zasadnutia synody o synodalite v Ríme (z októbra 2023). To im v diskusii priblížili národní delegáti zo synody – bratislavský gréckokatolícky pomocný biskup Milan Lach a košický pomocný biskup Marek Forgáč.

Hlavnú tému účastníci rozobrali v 16 menších skupinách, ktoré sa venovali témam – Cirkev je misia, Ženy v živote a misii Cirkvi, Zasvätený život, laické združenia a hnutia, Diakoni a kňazi v synodálnej Cirkvi, Biskup v cirkevnom spoločenstve, Načúvajúca a sprevádzajúca Cirkev, Misia v digitálnom prostredí a Synodálny prístup k formácii. Podnety, ktoré zazneli, spracuje KBS. V ďalšej fáze budú do diskusií pozvaní členovia doterajších synodálnych tímov na Slovensku i odborníci.

Úlohou Generálneho sekretariátu KBS je, aby z konzultácii v Nimnici, ako aj z ďalších podnetov od odborníkov a z diecéz vypracoval súhrnnú správu, ktorú je potrebné poslať do Vatikánu do 15. mája 2024. V programe nechýbala možnosť neformálnej diskusie, duchovný a kultúrny program. V závere si účastníci vypočuli bližšie informácie o slávení Jubilejného roka 2025.

„Prajem nám všetkým, aby sme s týmto vedomím vykročili medzi ľudí a boli znamením slobody a nádeje. Nie ako ,ty’ a ,ja’, ale spoločne ako ,my’. Sila kresťanov spočíva v spoločenstve, vo vzťahoch, v stretnutí. Nestarajme sa o to, koľkých oslovíme či pritiahneme. Len majme Kristovu chuť. Nech malé vrecúško soli, ktorú dostanete, je pre vás pripomienkou nielen týchto krásnych chvíľ, ale aj poslania, ktoré nám kresťanom bolo zverené,“ dodal na záver predseda KBS Mons. Bernard Bober, ktorý gestom odovzdania „vrecúška soli“ vyslal účastníkov do svojich domovov.

Podujatie v Nimnici bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Nadviazalo na šesť podobných podujatí z minulosti, ktoré sa konali v Badíne, Ružomberku a Nimnici. Zorganizoval ho Generálny sekretariát KBS v Bratislave v spolupráci s ďalšími partnermi. V Nimnici sa konalo aj stretnutie v roku 2020. Nasledujúce dva roky sa podujatie pre pandémiu neorganizovalo. Aj vlaňajšie bolo súčasťou synodálneho procesu.

K správe bolo vydané FOTO.

Zdroj: TK KBS
Titulné foto: Zuzana Kostková / Človek a Viera