Vyšla nová publikácia duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi

PRÍHODOVÁ, E.: Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení. Bratislava: Congregatio Jesu, 2023. 152 s. ISBN 978-80-570-5103.

Kniha autorky Edity Príhodovej upúta už svojím pozoruhodným názvom Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi. Základ príručky duchovného života tvoria Duchové cvičenia sv. Ignáca z Loyoly, podložené biblickými textami. Nevšednosť a originálnosť tejto knihy spočíva v aplikácii spirituálno-poetických textov, ktoré svojou priliehavosťou k jednotlivým témam môžu pomôcť objaviť Boha a umocniť tak duchovnú hĺbku každodenného prežívania vzťahu s ním. Prítomnosť básnického textu je dôležitým prvkom pre komplexný rozvoj človeka, ako to uvádza samotná utorka: „Vnímanie umenia (tu najmä čítanie básne) napomáha ľudskej celistvosti a transcendencii, pretože v jednom akte sa spája telesnosť a duchovnosť. V tomto zmysle je poézia (umenie) nenahraditeľná a pre život človeka podstatná“ (s. 14).

Kniha vychádzajúc zo spirituality sv. Ignáca koncepčne pozostáva zo štyroch týždňov duchovných cvičení, pričom každý týždeň obsahuje dvanásť spirituálno-poetických podnetov. Autorka spracovala témy, ktoré považuje za dôležité pre súčasného človeka. Z nich spomeniem témy týkajúce sa človeka, zmyslu života, otázky týkajúce sa Boha, tajomstva vtelenia, nasledovania Krista a spôsobu, ako urobiť správnu voľbu, témy týkajúce sa zmyslu utrpenia a uzdravenia v kontexte Kristovho zmŕtvychvstania.

Hĺbku biblických textov umocňuje spirituálna poézia domácich i zahraničných autorov, ako sú P. Claude, R. Dilong, R. Dobiáš, H. Dominová, J. Filip, E. J. Groch, P. G. Hlbina, J. Jurolek, S. Kaščáková, B. Korun, J. Kuniak, J. M. Langer, M. Lasica, E. B. Lukáč, M. Milčák, C. Miłosz, N. Mitanová, J. Motulko, J. Palaščák, D. Raus, M. Rázus, V. Renč, P. Repka, M. Rúfus, J. Silan, A. Silesius, A. Sládkovič, J. Smrek, J. Tóth, V. Turčány, A. Uramová. Táto príučka je určená všetkým, ktorí túžia po dôvernejšom vzťahu s Bohom na ceste duchovného rastu.

Beáta Murinová, sr. Ľudmila, CJ