Kňaz ponúka spoveď z auta v období zákazu verejných bohoslužieb pre koronavírus

Aké vynaliezavé! Možno by to malo v tomto čase robiť viac kňazov? 

O. Scott Holmer z katolíckej farnosti sv. Eduarda Vyznavača v Bowie, štát Maryland, ponúka svojim farníkom „prejazdnú spoveď“ / spoveď z auta. Robí tak preto, že od 14. 3. 2020 zatvorila washingtonská arcidiecéza zatvorila všetky chrámy pre verejnosť.

O. Holmer zverejnil na stránke svojej farnosti oznam, v ktorom svätú omšu označuje za „ústredný bod spoločného života katolíkov“.

„Fakt, že pre krízu, ohrozujúcu národ i celý svet, sa nemôžeme s ostatnými zúčastniť na omši, je zaiste príčinou smútku,“ napísal.

„Chcel by som vás poprosiť, aby ste svoje modlitby spájali s obetou svätej omše, ktorú slávim súkromne, a to každodennou osobnou modlitbou a vytrvalosťou v pôstnej disciplíne skutkov milosrdenstva a odriekania.“

Oznámil tiež, že v čase, v ktorom inokedy koná bohoslužby, bude každý deň k dispozícii na sviatosť zmierenia.

„Pretože nemôžem zaručiť vašu osobnú bezpečnosť v otvorenom kostole alebo farskej kancelárii, zavádzam na farskom parkovisku „prejazdnú spovednicu“, kde budem dodržiavať zhruba dvojmetrovú vzdialenosť od kajúcnika, ktorý zostane sedieť v aute.“

Dodal, že premávku na parkovisku bude riadiť bohoslovec Joseph McHenry a on si pre tých, ktorí by chceli spoveď „ ako spoza mriežky“, zaviaže oči.

„Ukazuje sa, že tento pôst bude úplne mimoriadny. Verím, že Pán nás pozýva, aby sme sa viac zaujímali o blaho svojich blížnych, a ponúka nám možnosť obetovať sa pre nich. Aké skvelé pokánie na Pôst pre nás všetkých!“

Zdroj: churchpop.com

Preklad: Miriam Bicková