Ženské rehole vyhlásili medzinárodný deň modlitieb za obete vírusu

Predsedníčka Únie vyšších predstavených ženských reholí (UISG) sr. Jolanta Kafka vo svojom štvrtkovom videoposolstve vyzýva členky, aby sa v nedeľu 22. marca pripojili k svetovému dňu modlitieb a solidarity s obeťami súčasnej pandémie. Všetky ženské rehoľné spoločenstvá sú pozvané k účasti.

„Nastal čas, aby každá z nás reagovala na túto svetovú krízu tým, že prejavíme solidaritu,“ apeluje predsedníčka zastrešujúceho zväzu katolíckych rehoľníčok a ako konkrétny príklad uvádza pomoc najmä ohrozeným ľuďom či vďačnosť a poďakovanie tým, ktorí sa starajú o chorých, poskytujú každodenné služby verejnosti alebo sa snažia vyvinúť očkovaciu látku proti koronavírusu.

„Tí všetci sa musia dozvedieť, že sú trvale prítomní v myšlienkách a modlitbách našich rehoľníčok po celom svete,“ zdôrazňuje sr. Jolanta.

Únia na svojich stránkach zároveň zverejnila zvláštne modlitby k tomuto dňu a vyzýva rehoľníčky, aby súčasnú dobu prežívali v pokoji a oddanej poslušnosti, ako na cirkevnej rovine, tak ako súkromné občianky. Robí tak na základe listu, ktorý zasväteným osobám pred niekoľkými dňami adresovali prefekt a sekretár vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Plné znenie listu nájdete TU a na tomto linku aj videoposolstvo sr. Jolanty Kafka.

Zdroj: Vatican News