Kniha o svätom Jozefovi Kalazanskom je odteraz už aj v internetových obchodoch

Piaristi vydali koncom roka 2017 knihu Sv. Jozef Kalazanský, Priekopník vo vzdelávaní pre všetkých. Odteraz si ju môžete objednať už aj v kresťanských kníhkupectvách.

O knihe napísal provinciál Rehole piaristov na Slovensku, P. Juraj Ďurnek SchP: „Životopis svätého Jozefa Kalazanského je v poradí druhou knihou, ktorú vydávame v Kalazanskom jubilejnom roku. Je to veľmi významná publikácia, pretože kvalitný životopis v slovenčine chýbal a zároveň v tomto období si pripomíname 400. výročie od založenia rehole piaristov a 250. výročie kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského. Každé výročie by malo byť časom návratu ku koreňom a zároveň prehĺbením poznania. Prajem nám, aby nás táto kniha priviedla k úžasu nad tým, kým svätý Jozef Kalazanský bol, a zároveň nás povzbudila k prehlbovaniu dôvery v Boha Otca. Verím, že Boh má pre každého z nás pripravené jasné smerovanie tak, aby sme priniesli trvalé ovocie.“

Kniha je dostupná v obchodoch s kresťanskou literatúrou (Kumran, Zachej) a v organizačných zložkách rehole.

-fc-