V Spišskej diecéze v marci začne ročný Kurz Samuel na rozlišovanie povolania

Zasvätení, pôsobiaci v Spišskej diecéze ponúkajú možnosť zúčastniť sa ročného kurzu Samuel na rozlišovanie povolania. Je určený slobodným mladým ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí úprimne hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Cieľom kurzu je vstúpiť do Božej prítomnosti, aby hľadajúci mohli vo svetle Božieho slova, cez katechézy a zdieľania, v modlitbe a adorácii, či cez sviatosť zmierenia alebo rozhovor s duchovným vodcom rozpoznať Boží hlas, avizujú organizátori, podľa ktorých sa dá prihlásiť do 10. februára 2018.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých domácich úloh v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba. Tí, ktorí nemajú niekoho, kto ich už teraz duchovne sprevádza, si budú môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií. Kurz trvá rok, zahŕňa 9 stretnutí (od marca do decembra, vždy tretiu nedeľu v mesiaci, od 14.00 do 18.00 hod.), jednu celodennú púť a na záver kurzu exercície. Pred začatím kurzu (vo februári 2018) musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom.

Kurz je bezplatný, platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu (ubytovanie a strava). Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu (na všetkých stretnutiach). Mladí sa môžu prihlásiť do 10. februára 2018 vyplnením prihlasovací formulára (na tejto stránke) a zaslaním motivačného listu (prečo sa chcú kurzu zúčastniť a aké sú ich očakávania) na adresu: kurzsamuelspis@gmail.com. Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor 18. februára 2018 o 14.00 hod. v kláštore jezuitov v Ružomberku (Námestie A. Hlinku 56/1).

Prvý kurz sa konal v roku 1989/90. Pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini, ktorý o ňom povedal: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Marta Fukasová
-fc-