Komunita Cenacolo spustila nový web v slovenskom jazyku

Nová stránka Komunity Cenacolo v slovenskom jazyku je určená zvlášť tým, ktorí s touto komunitou spolupracujú, priateľom a rodičom komunity, ale najmä tým, ktorí potrebujú ich pomoc.

Možno práve táto nová stránka bude nástrojom pre záchranu a spásu, ako o tom informovali členovia komunity.

-fc-