Komunity Vykupiteliek spojené so zasvätenými v modlitbovej reťazi

Na návrh KVPŽR sa naša kongregácia zapojila do modlitbovej reťaze rehoľníkov na Slovensku. Od 17. januára do 5. februára 2015 do tejto reťaze bolo zapojených 16 našich komunít: Badín, Banská Bystrica, Bratislava, Kláštor pod Znievom, Košice, Levoča, Levoča Mariánska Hora, Nesvady, Partizánske, Raslavice, Snina, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Žilina, Topoľčany, Vrícko, komunita na Ukrajine v Umani a sestry žijúce v Ríme, Kamerune a USA. Vo viacerých komunitách bola nočná adorácia, adorácia počas dňa, alebo iné pobožnosti.

Svätý Otec František nás vyzýva:
„Nemožno vytrvať v nadšenej evanjelizácii, ak nie sme na základe vlastnej skúsenosti presvedčení, že nie je to isté poznať Ježiša a nepoznať ho; nie je to isté kráčať s ním a tápať v neistote; nie je to isté môcť ho počúvať a nepoznať jeho slovo; nie je to isté kontemplovať ho, adorovať, spočívať v ňom a nemôcť toto všetko robiť. Nie je to isté snažiť sa budovať svet jeho evanjeliom, a robiť to len na základe vlastného rozumu. Vieme dobre, že život s Ježišom sa stáva omnoho plnším; s ním je oveľa ľahšie nájsť zmysel všetkých vecí“ (Evangelii gaudium).
Pri eucharistickej adorácii sme mysleli predovšetkým na vernosť v povolaní všetkých zasvätených a prosili sme za nové povolania k zasvätenému životu.

sr. M. Júlia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa