Konalo sa medzinárodné redemptoristické stretnutie mládeže v Granade

V španielskom meste Granada v nedeľu 29. júla skončilo medzinárodné stretnutie mladých a redemptoristov. Zúčastnila sa na ňom mládež a mladí dospelí z celej Európy. Na stretnutí boli prítomní aj mladí z provincie Bratislava – Praha a viceprovincie Michalovce. Klárka Šotkovská z Frýdku, ktorá tam bola ako účastníčka, pravidelne informovala o priebehu stretnutia.

 

STREDA

Po mnoha hodinách cestování jsme konečně po 14. hodině dorazili do Granady. Prvotní pocity byly smíšené, protože nás sužovalo neúprosné horko. Vše se ovšem změnilo, když jsme narazili na usmívající se mládež, která měla za úkol seznámit nás s důležitými informacemi a ubytovat nás. Program jsme společně zahájili na mši svaté, kterou celebroval otec generální představený. Dále jsme se poznávali v diskusních skupinkách. Dalším důležitým bodem programu byla večeře. Po celém dni nám skutečně vyhládlo, takže na kuskusu se a masem jsme si opravdu pochutnali.

Večerní blok se nesl v duchu všech národností, protože jsme měli za úkol představit své jednotlivé provincie.

 

ŠTVRTOK

Dnešní společný program jsme započali v kostele společnou modlitbou. Někteří z nás měli tu čest sedět vedle otce generálního představeného. Dále jsme se rozdělili do diskusních skupinek a debatovali o naší úloze ve společenství, jehož jsme součástí. Dalším bodem programu bylo představení státu a provincií, do kterých patříme. To proběhlo formou stánků, ve kterých jsme prezentovali.

Po obědě a velmi potřebné siestě jsme slavili mši svatou. Tentokrát ne všichni společně, ale v rámci možností podle jazykových skupin.

Společný program následoval ve velkém kinosále, kde jsme měli možnost shlédnout krásný muzikál o svatém Alfonzovi.

Následně jsme se vydali za poznáním španělské národní památky – Alhambry.

Pod rouškou noci jsme sestoupili zpět až k místu, kde se odehrávají společné programy a společně jsme prožili párty, kterou střídavě vedly skupiny z jednotlivých zemí.

 

PIATOK

Mottem tohoto dne byla solidarita. Toto téma se promítlo i do náplně diskusních skupinek. Snažili jsme se sdílet s ostatními náš vztah k charitě či misijní činnosti. Bavili jsme se o chudých a nemocných, nejen po fyzické a materiální stránce. Také jsme opět prezentovali naše provincie ve stáncích. Představovali jsme druhým konkrétní činnosti, které redemptoristé provozují.

V odpoledním bloku jsme slavili mši svatou. Opět jsme se rozdělili podle jazykových skupin, abychom mohli slavnost prožít hlouběji.

Večer naše kroky směřovaly do katedrály. Způsob, jakým jsme se do katedrály dostali byl výjimečný – typicky španělský. Šli jsme ve velkém procesí městem za doprovodu vážné hudby, o který se postaralo hudební těleso. V čele procesí se nesl misijní kříž, dále Ježíš na kříži a celé to uzavíral obraz Matky ustavičné pomoci. V katedrále jsme každý měli možnost uctít umučeného Krista a také využít nabídky svátosti smíření. Atmosféru tohoto nádherného místa podpořily písně z Taizé. Ti, kteří vydrželi, odešli s procesí zpět.

 

SOBOTA

Hned po snídani jsme nasedli do autobusů a odjeli na “la Abadía del Sacromonte” (staré opatství). Zde jsme si připomněli památku sv. Cecila a jeho druhů, kteří na tomto místě byli umučeni. Také jsme zde společně slavili mši svatou.

Po mši jsme se opět přemístili autobusy. Tentokrát do aquaparku. Místo, do kterého byl aquapark zasazen bylo opravdu nádherné. Všude okolo jsme měli výhled na hory. Strávili jsme tam celé odpoledne.

V rámci večerního programu jsme prožili závěrečný festival na rozloučenou. Hodně jsme tancovali, bavili se a snažili se co nejvíce si užít tuto společnou událost.

 

NEDEĽA

Dnešní den, co se týče společného programu, byl opravdu krátký. V poledne začala společná mše svatá na zakončení celého setkání. Při této slavnosti jsme byli svědky udělení svátosti manželství. Velmi zajímavý byl také obětní průvod, při kterém dobrovolníci s dary přitančili. Po zakončení obřadu jsme ještě dostali oběd. A potom se už každá skupina rozešla svou cestou vstříc svému domovu.

granada-sobota-1100x619

Pozrite si príťažlivú video-pozvánku.

Zdroj: redemptoristi.sk/Gabriela Bartková Kalafus
-fc-