Redemptoristi chcú byť aj v digitálnom veku svedkami Vykupiteľa

Vedenie rehole redemptoristov – Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – vidí sociálne médiá v súčasnom digitálnom svete ako výzvu a možnosť priblížiť sa a dotknúť sa ľudských životov. Podľa Michaela Brehla, generálneho predstaveného rehole, treba využiť nové komunikačné nástroje na ovplyvnenie a zmenu spoločnosti k lepšiemu.

Slovenskí redemptoristi sú na sociálnych sieťach prítomní už od roku 2013; k ich profilom na Facebooku a YouTube čoskoro pribudne Instagram a Twitter, ale i séria desiatich video zamyslení pred Synodou o mladých.

Redemptoristi-misionári sa vždy snažili čo najviac priblížiť kultúre ľudí, ktorým prišli ohlasovať Evanjelium – aj učením sa jazyka, ktorým miestni obyvatelia rozprávali. Generálny predstavený M. Brehl vo svojom liste určenom spolubratom i laickým spolupracovníkom hovorí, že dnes treba vycestovať do digitálneho sveta a učiť sa jeho „jazyk“. „Uvedomujeme si, že mladšej generácii sa dnes už prostredníctvom tradičných médií, ale častokrát ani v kostole či na farských misiách, neprihovoríme. Nemáme inú možnosť, ako odvážne vkročiť do digitálneho sveta – na jednej strane plného fake news, závislostí či narušenia súkromia, no na strane druhej prirodzeného prostredia pre dnešných mladých ľudí,“ hovorí Rastislav Dluhý, mediálny koordinátor rehole a riaditeľ vydavateľstva Slovo medzi nami. Spolu s mediálnym tímom už niekoľko rokov pracuje na prezentácii rehole a jej projektov prostredníctvom webovej stránky www.redemptoristi.sk, dvoch profilov na Facebooku (RedemptoristiSlovo medzi nami) a kanálu na YouTube. Korene našich úvah  o novom jazyku v našej službe a nových krokoch nachádzame už u zakladateľa redemptoristov Alfonza de Liguori, ktorý komponoval piesne, hral na čembale, maľoval obrazy, písal knihy  a samozrejme vyjadroval posolstvo vykúpenia vo svojej kazateľskej službe. Redemptoristi sa snažia byť verní týmto koreňom a neustále hľadajú kreatívne spôsoby odovzdávania posolstva, povedal Václav Hypius, predstavený Provincie Bratislava – Praha.

Aj vzhľadom na odporúčanie generálneho vedenia Kongregácie plne využiť nové komunikačné možnosti, ktoré v minulosti neboli k dispozícii, redemptoristi i vydavateľstvo Slovo medzi nami čoskoro začnú pôsobiť i na ďalších sociálnych sieťach – Instagram a Twitter. Už od začiatku júna môžu mladí ľudia na Facebooku nájsť denný projekt citátov pápeža Františka ako prípravu na októbrovú Synodu o mladých. Na obdobie pred Synodou bude pripravená aj 10-dielna séria zamyslení pátra Rastislava Dluhého „Keď ťa Boh vracia do hry“, venovaná otázkam existencie človeka, zmyslu jeho života či vzťahu s Bohom, ktoré zaujímajú aj dnešnú „digitálnu“ generáciu.

Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v Scale pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Heslo „Lebo u neho je hojné vykúpenie“ (Ž 130) je hlavnou témou ohlasovania evanjelia na misiách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer roku 1785. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciam (Podolínec, Kostolná – Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Farnosť Frýdek), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia  cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i sociálnych médií. Dekrétom generálneho predstaveného pôsobia slovenskí a českí redemptoristi od februára 2017 v rámci novej provincie Bratislava – Praha.

Mediálny tím redemptoristov