Slovenskí jezuiti slávia na sviatok sv. Ignáca významné výročia

Spoločnosť Ježišova na Slovensku slávi vo sviatok svojho zakladateľa viacero významných udalostí: 75. jubileum rehoľného života Mons. Dominika Kaľatu, slávnostné rehoľné sľuby pátra Jozefa Šofranka a štvrťstoročie existencie Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove. Zrekonštruovaná Kaplnka Panny Márie Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku sa pripravuje na tradičnú púť.

Biskup Dominik Kaľata SJ oslávil 75. rehoľné jubileum

V pondelok 30. júla oslávil významné jubileum 75 rokov rehoľného života Mons. Dominik Kaľata SJ. Do jezuitského noviciátu vstúpil v roku 1943 v Ružomberku, biskupskú vysviacku prijal tajne v roku 1955 z rúk vtedajšieho biskupa Jána Chryzostoma Korca. V 50. rokoch prešiel pracovnými tábormi a v 60. rokoch bol dva razy po sebe odsúdený zakaždým na štyri roky za náboženskú činnosť.

V roku 1969 biskup Dominik Kaľata odišiel do rakúskeho Innsbrucku, kde dosiahol doktorát z teológie a neskôr pôsobil ako svätiaci biskup v nemeckej diecéze Freiburg im Breisgau. 93-ročný Mons. Kaľata, titulárny biskup semtský, žije v súčasnosti na odpočinku v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji.

Slávnostné sľuby pátra Jozefa Šofranka SJ

V utorok 31. júla, na slávnosť sv. Ignáca z Loyoly zloží v Prešove celoživotné slávnostné rehoľné sľuby kňaz Spoločnosti Ježišovej páter Jozef Šofranko SJ. Pri svätej omši v Kaplnke sv. Ignáca v exercičnom dome pod Kalváriou sľuby zloží do rúk provinciála slovenských jezuitov pátra Rudolfa Uhera.

Páter Jozef Šofranko začal rehoľnú formáciu vstupom do noviciátu v roku 1996 v Trnave a zakončil ju treťou probáciou v Portlande v USA. Po licenciátnych štúdiách kánonického práva na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme páter Jozef Šofranko viedol Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu v Ríme. V súčasnosti pôsobí ako sócius provinciála slovenských jezuitov v Bratislave.

Exercičný dom sv. Ignáca slúži už 25 rokov

Spoločnosť Ježišova na Slovensku si slávnostnou koncelebráciou 31. júla v Prešove zároveň pripomenie 25 rokov existencie Exercičného domu sv. Ignáca. Spolu s okruhom priateľov a spolupracovníkov a za účasti veriacich z okolia sa jezuiti poďakujú Bohu za jeho dobrodenia, ktoré prejavil v duchovných cvičeniach mnohým tisíckam návštevníkov tohto miesta stíšenia a obnovy vo viere.

Obnovená kaplnka Panny Márie Snežnej v Trlenskej doline

V najbližšiu nedeľu 5. augusta bude na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej. Pri slávnostnej svätej omši o 15. hod. páter provinciál Rudolf Uher SJ požehná zrekonštruovanú kaplnku zasvätenú Panne Márii Snežnej. Podujatie sa každoročne koná za účasti veriacich z okolia a mnohí ho spájajú aj s túrou v malebnom prostredí Veľkej Fatry a neďalekého Vlkolínca.

Zdroj: VaticanNews, jb