Konferencia s Hansom Zollnerom SJ na témy pastorácie povolaní a formácie

V dňoch 19. – 22. októbra 2017 v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii sa uskutoční celoslovenská formačno-pracovná konferencia určená koordinátorom pastorácie povolaní, zasväteným osobám a kňazom usilujúcim sa o pastoráciu povolaní, formáciu povolaných v kňazských seminároch a rehoľných spoločenstvách, tiež zodpovedným za pastoráciu mládeže a sprevádzajúcim pri rozlišovaní povolaní. Konferenciu pripravila Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa.

Prednášať na tému Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality bude prof. Dr. Hans Zollner SJ a pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. na tému Psychologicko-spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom pre úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu.

Podrobné informácie – oficiálnu pozvánku, program a formulár záväznej prihlášky vo forme návratky nájdete tu: POZVÁNKA NÁVRATKA PROGRAM Konferencia PP 19. – 22. 10. 2017 Modra.
Prosíme, aby ste včas zaslali svoju záväznú prihlášku.

Boh, bohatý na milosrdenstvo, nech nás spoločne urobí hodnými nových povolaní.

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS
Sr. Zuzana Šimková ŠSND
Sr. Celina Pčolinská CSSsS
Br. Tomáš Kňaze OFMCap

-fc-