Napomínam ťa z lásky, úbožiak

Koľko je toho, čo neznesiem, koľko je toho, čo nerobím. A možno som aj bezbožný… v zasvätenom živote.

Určite neznesiem dohováranie, odkrývanie svojich hriechov, slabostí a nevernosti. Ale som majster v odkrývaní chýb druhých a hovorení o nich za ich chrbtom. Prečo mám prijať napomenutia a prečo mám napomínať? Lebo som strážca, ktorý to robí v Božom mene, aby sme sa odvrátili od svojich ciest a zachránili si život. Nie v hneve, v zlosti, ale po „predýchaní“ v pokore a láske pristupujem k bratovi, sestre.

Láska nerobí zle blížnemu. Kde ma vedie myslenie o tejto vete? Určite do hĺbky svojho srdca. Musím sa k tej hĺbke prebojovať cez nánosy svojho negatívneho myslenia, nelásky k blížnemu, ukázania moci, pamätania a živenia zlých spomienok voči bratovi či sestre… Tak si dávam kontrolné otázky – kto stojí za tou myšlienkou? Boží Duch, alebo aký duch? A tak si vyberám, bojujem a prestávam Boha presviedčať o svojej pravde, skúsenosti. Len Boží Duch túži po mojom dobre a dobre blížneho, preto do tohto myslenia vpustím Lásku. A pristúpim k blížnemu s pomocnou rukou, s bratským napomenutím. Kde sa stala chyba, že nevstupuješ do hĺbky srdca, ale padáš na dno svojich slabostí a nerestí? Stratil si sa vo svojom povolaní? A možno žiješ svetácky. Viac buduješ vzťahy navonok so svojím okolím ako so svojím spoločenstvom? Hneď na prvé zabzučanie mobilu ideš riešiť problémy sveta? A možno si sa uzatvoril a nikomu nedôveruješ… prečo?

Z roka na rok zisťujem, že to nie ja som hybnou silou a záchrancom sveta, že som ešte za nikoho nezomrela, jedine JEŽIŠ a rozhovor s ním od srdca k Srdcu ma zachráni. Uvedomujem si svoju slabosť – ale veď v slabosti sa dokonáva Božia moc. Vytiahni ma, Pane, z dna môjho smútku, negativizmu, daj mi ľudí, ktorý mi pomôžu, ktorých chcem poslúchať, s ktorými budem prosiť Otca, ktorý je na nebesiach. Nechcem plávať v plytkých vodách, ale ponoriť sa hlboko do toho miesta v sebe, kde môžem prežívať čisté stretnutie s tebou.

Boh chce, aby som chcel; ak chcem, Boh bude konať. Utvorí pre teba cestu, o ktorej nevieš, ktorá je nová, pripravená pre teba z lásky, ty Boží úbožiak.

 

Autor: členka sekulárneho inštitútu