U redemptoristiek bude prvé stretnutie priateľov bl. M. Celesty Crostarosa

Minulý rok blahorečená M. Celeste Crostarosa má na Slovensku aj vďaka dvom komunitám sestier redemptoristiek a vydavateľskej činnosti a šíreniu jej spirituality pátrami redemptoristami mnoho čitateľov a priateľov.

Kežmarské sestry redemptoristky preto pripravili a pozývajú všetkých na prvé stretnutie „Priateľov bl. Márie Celesty Crostarosa“. Uskutoční sa v ich kláštore v sobotu 9. septembra 2017 a ponúka hlbšie prenikanie do jej spirituality, ktorá môže byť cestou duchovného života a obohatením pre mnohých.

Program stretnutia:
8.00    sv. omša s rannými chválami
9.45    prednáška na tému Spiritualita bl. M. Celeste
15.00    spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
15.15    pokračovanie predpoludňajšej témy
17.30    adorácia a vešpery

Zdroj: redemptoristky.sk
-fc-