V Košiciach sa začali prípravy slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej

Napriek tomu, že termín blahorečenia Anny Kolesárovej ešte nie je známy, prípravy na slávnosť jej blahorečenia sú už v plnom prúde. Na Arcibiskupskom úrade v Košiciach sa už konalo viacero oficiálnych porád, vytvoril sa prípravný tím slávnosti blahorečenia, rozdelili sa základné úlohy a kompetencie, zbierajú sa návrhy sprievodného programu a vytvorila sa a spustila stránka annakolesarova.sk, na ktorú sa budú postupne pridávať informácie pre farnosti, dobrovoľníkov, kňazov i bezpečnostné pokyny a odporúčania.

V stredu 11. apríla 2018 sa v aule Teologickej fakulty v Košiciach uskutočnilo prvé informačné stretnutie so zástupcami košických farností, reholí, organizácií i spoločenstiev, na ktorom riaditeľ koordinačného výboru príprav slávnosti blahorečenia Ján Urban oslovil kňazov, rehoľníkov ale aj laikov s prosbou o aktívne zapojenie sa do príprav a oslovovaním dobrovoľníkov zo svojich farností a spoločenstiev predovšetkým z Košíc a okolia. Rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej povzbudil k spojeniu sa v modlitbe za celý čas príprav aj za samotnú slávnosť, kedy ako uviedol „očakáva otvorené nebo, z ktorého budú plynúť milosti pre toho, kto po nich zatúži“. Odkaz Anny Kolesárovej je robiť správne rozhodnutia,  zakladať zdravé manželstvá a šťastné rodiny, kde sa bude žiť v harmónii , láske a kultúre zdravých hodnôt.

Svätý Otec 6. marca 2018 prijal na audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Počas audiencie Svätý Otec schválil, aby Kongregácia vydala dekrét o mučeníctve Božej služobnice Anny Kolesárovej, narodenej vo Vysokej nad Uhom na Slovensku 14. júla 1928 a zavraždenej z nenávisti k viere 22. novembra 1944.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-