V Prahe prebiehajú Dni viery

Dni viery, týždenný ekumenický festival, ktorý nadväzuje na Noc kostolov chce predstaviť vieru a životný štýl kresťanov ostatným ľuďom. Počas prvého júnového týždňa bude v Prahe prebiehať množstvo prednášok, diskusií, výstav s pestrou paletou modlitbových – duchovných ponúk.

Projekt budú sprevádzať aj väčšie udalosti ako napríklad festival filmov s kresťanskou tematikou, koncert s následným sprievodom svetla. V programe, ktorý zahŕňa množstvo akcií je možné zahrať si futbal s rehoľnými sestrami na ihrisku školy Sv. Uršule alebo zájsť na pivo s kňazom do záhrady pri kostole Panny Márie Kráľovnej mieru na Lhotce.

Misijné spoločenstvo Rieka Života spolu s P. Michalom Zamkovským CSsR, bude mať počas týchto Dni viery misijné programy pre stredné školy. Tento evanjelizačný program s názvom „O kresťanoch dnes“  sa bude odohrávať v kláštore augustiniánov.

Do Dni viery organizovaných pražským arcibiskupstvom sa zapojili kresťania z rôznych cirkví, kazatelia, kňazi, rehoľné komunity, dobrovoľníci, členovia hnutí, farnosti nielen z Prahy, ale aj z okolia.

-ms-

Zdroj: http://www.christnet.cz/

http://notredame.cz/wpcontent/uploads/2015/05/Program_pro_skoly_Dny_viry1.pdf