Kongres cirkevných hnutí a nových komunít

„Radosť evanjelia: misionárska radosť.“ To je názov Tretieho svetového kongresu cirkevných hnutí a nových komunít, ktorý sa uskutoční v Ríme v priestoroch Medzinárodného pápežského kolégia Maria Mater Ecclesiae od 20. do 22. novembra 2014. Na kongrese sa na pozvanie Pápežskej rady pre laikov zúčastnia delegáti najrozšírenejších medzinárodných združení vo svete, ktoré sú v neustálom dialógu s vatikánskym dikastériom.

Téma stretnutia bola inšpirovaná časťou apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Evangelii gaudium (č. 21), v ktorej sa píše: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misionárska radosť. (…) Má však v sebe aj dynamiku „exodu“ a daru, dynamiku vyjdenia zo seba a rozsievania – stále znova a stále ďalej. Pán hovorí: «Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel» (Mk 1, 38). Keď semeno bolo zasiate na jednom mieste, nezdržuje sa tam dlhšie, aby viac vysvetľoval alebo aby vykonal viac znamení, ale Duch ho vedie, aby sa vybral do ďalších dedín.“

Hlavným cieľom spomínaného kongresu je teda jasne vyjadriť a ešte viac povzbudiť radostné priľnutie cirkevných hnutí a nových komunít k pozvaniu Svätého Otca vstúpiť do dynamiky misionárskeho vyjdenia zo seba smerom k iným.

Ako informovala Pápežská rada pre laikov, ktorej predsedom je kardinál Stanisław Ryłko, na toto podujatie sa už prihlásilo viac než osemdesiat medzinárodných asociácií a viac než päťdesiatpäť zakladateľov a generálnych predstavených rôznych komunít z celého sveta, ktorých budú počas kongresu sprevádzať niektorí biskupi z príslušných diecéz ako aj niekoľko biskupov z Rímskej kúrie, na znak jednoty s Cirkvou.

Podľa slov sekretára Pápežskej rady pre laikov Mons. Josefa Clemensa, „novembrový kongres má byť jasnou a rozhodnou odpoveďou cirkevných hnutí a nových komunít v otázke ich prínosu k misionárskemu prebudeniu celej Cirkvi“. Podujatie bude mať charakter dialógu a vzájomného počúvania. Nebude to teda stretnutie akademického charakteru za prítomnosti expertov ponúkajúcich prednášky zúčastneným poslucháčom, ale skôr vzájomná výmena nápadov, myšlienok, skúseností, o ktoré sa budú môcť podeliť v priestore vyhradenom na diskusiu a počas momentov prežívania spoločenstva.

Minulé ročníky spomínaného kongresu sa uskutočnili v rokoch 1998 a 2006 v súvislosti so stretnutiami cirkevných hnutí a nových komunít s pápežom Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI., zameraných na najpálčivejšie témy s ohľadom na ich identitu a misiu v Cirkvi a vo svete.
(Text prevzatý z sk.radiovaticana.va, -zk-)