Lúpežné prepadnutie slovenských misionárov v Hondurase

O lúpežnom prepadnutí bratov misionárov v Hondurase informuje provinciál lazaristov Jaroslav Jaššo vo svojom liste celej vincentínskej rodine. Prinášame ju v plnom znení s malými úpravami.

Milí spolubratia, členovia Vincentskej rodiny, priatelia, sympatizanti a podporovatelia našej misie v Sangrelayi v Hondurase

nech je milosť nášho Pána Ježiša Krista,
láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého vždy s vami!

Chcel by som vás informovať a poprosiť o pomoc v súvislosti s veľmi nepríjemnou udalosťou, ktorá sa stala na našej misii v Hondurase.

Náš spolubrat P. Stanislav Bindas pricestoval z nášho Misijného centra v Sangrelayi do mesta San Pedro Sula, aby 14.7.2014 vyzdvihol na letisku dvoch dobrovoľníkov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Včera 15. júla vyzdvihli v banke peniaze (150 tisíc lempír, čo je asi 10 tisíc dolárov) na stavbu kaplnky Božieho milosrdenstva v Misijnom centre v Sangrelayi. Po nejakých troch minútach po odchode z banky ich prepadli, okradli, ale Bohu vďaka, zostali nažive.

Pripájam svedectvo dobrovoľníka Mariána Baleja:

„Stano bol pokojný, ale videl som, že bol hrozne zlomený. Zobrali mu 150.000 lempír, kľúče, všetky doklady, centrálne otváranie brány u pátrov. Tí ľudia mali spojku v banke. Videl, že meníme veľké peniaze, posunul to ďalej a tí nás prepadli ako vo filme. Profesionálne nás zablokovali v bočnej uličke, vyskočili traja mafiáni, zbrane v rukách, padol výstrel a pištoľou rozbil pri Stanovi okno a hneď hulákali „peniaze“. Tak sme im všetko navalili. Školácka chyba, mal som pri sebe pas, 1000 euro, kameru.“

Páter Stanislav nám napísal:

„Pri východe z banky v San Pedro Sula nás prepadli, rozbili okno na aute a okradli. Našťastie nikto neutrpel vážne zranenie, jedine ja trochu na ruke. Okradli nás o všetko, čo sme mali, keďže staviame kaplnku Božieho milosrdenstva, tak ma okradli o veľa peňazí a aj laikov a tiež ukradli všetky osobné doklady, od auta a aj od banky. Našťastie sme neprišli o auto. Sme zdraví a živí, chvála Bohu, ale jednoducho nás niekto sledoval, pretože to bolo možno tri minúty potom, čo som naštartoval auto“.

Je to otrasná skúsenosť, ale Božie dielo ide ďalej. Preto vás, ľudí dobrej vôle, prosíme o modlitebnú a finančnú pomoc na dostavbu kaplnky Božieho milosrdenstva v Sangrelayi. Bolo spôsobené veľké zlo, stala sa krivda a nespravodlivosť. Všetkým tým, ktorí to spáchali odpúšťame a odovzdávame ich Božiemu milosrdenstvu.

Peniaze, ktoré ukradli boli vyzbierané od rôznych dobrodincov. Zháňali sa veľmi ťažko a len veľmi pomaly. Za každý váš nový milodar na dostavbu kaplnky vám budeme veľmi povďační a vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Vaša pomoc bude ihneď odoslaná na účet misionárov v Hondurase.

Účet na dostavanie kaplnky Božieho milosrdenstva na našej misii v Sangrelayi je nasledovný:

Sberbank Slovensko
Číslo účtu: 4120000046/3100
IBAN: SK30 3100 0000 0041 2000 0046
BIC: LUBASKBX
Adresa: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia
Ul. sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava
Prosím vás, aby ste tento email poslali čím viacerým, aby sa kaplnka, ktorá má slúžiť Božej oslave čím skôr dostavala, hoci sa stavajú do cesty rôzne prekážky. Veľmi prosíme o modlitby za misionárov a za misijných laikov, ako aj za tých, ktorí nás okradli.
Nech vás dobrotivý Boh naplní svojim pokojom a radosťou na mocný prihovor našej Nebeskej Matky Panny Márie.
S kresťanským pozdravom vo sv. Vincentovi,
v modlitbách s vami spojený váš brat
P. Jaroslav Jaššo, CM
provinciál