Košické a bratislavské júnové prednášky sú prípravou na blahorečenie Titusa Zemana

Milé sestry a milí bratia v zasvätenom živote, v mene provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda vás pozývame na popoludnie prednášok o Titusovi Zemanovi v rámci prípravy na jeho blahorečenie.

Generálny postulátor saleziánskej rehole don Pierluigi Cameroni a autorka oficiálneho životopisu Titusa Zemana pani Lodovica M. Zanet prídu ponúknuť štyri prednášky, a to v Košiciach a  Bratislave, takto:

V Košiciach v sobotu 10. júna popoludní od 15.00 v Aule Teologickej fakulty, Hlavná 89.
V Bratislave v nedeľu 11. júna popoludní o 15.00 v priestoroch Saleziánskeho mládežníckeho strediska Mamateyova 4, v Petržalke.

Prednášky budú na témy: Špecifické mučeníctvo dona Titusa, Saleziánske črty dona Titusa, Čo môže povedať ženám a rodinám don Titus, Ako prežívať úctu k donovi Titusovi.

Keďže prednášky v taliančine budú simultánne prekladané do slovenčiny (záujemcovia dostanú slúchadlá), kvôli zabezpečeniu techniky je potrebné zaregistrovať sa cez tento formulár  (alebo na webstránke: www.tituszeman.sk/prednasky).

Rastislav Hamráček SDB, riaditeľ prípravy slávnosti blahorečenia
-fc-