Kremnický Deň otvorených dverí vo františkánskom kláštore

V sobotu 12. augusta po šiestich rokoch opäť otvoria v Kremnici brány kultúrnej pamiatky – františkánskeho kláštora. Miestna farnosť tam už po tretíkrát organizuje Deň otvorených dverí.

Návštevníci v tento deň v kláštore môžu absolvovať prehliadky s výkladom. Sprístupnené budú viaceré zaujímavé miestnosti ako krypty, bývalá redakčná miestnosť Libora Mattošku a Rudolfa Dilonga a divadelná miestnosť. Na podujatí bude mať prednášku historik František Neupauer na tému O ľuďoch slobody. Podvečer si verejnosť bude môcť pozrieť film Tiene barbarskej noci (2012) režiséra Igora Siváka.

Počas celého podujatia bude v priestoroch kláštora inštalovaná výstava, ktorá bude zachytávať predchádzajúce ročníky Dňa otvorených dverí, vznik občianskeho združenia Nádej srdca Kremnice či históriu kláštorného spoločenstva Oprav František môj dom. V čase prehliadok organizátori pripravili pre deti tvorivé dielne v priestoroch čitárne Knižnice Jána Kollára. Celý program sa zavŕši večernou adoráciou sprevádzanou spevom.

Františkánsky kláštor je významná kultúrna pamiatka, ktorá je súčasťou historického centra Kremnice. V kláštore pôsobila 300 rokov rehoľa františkánov. V roku 1949 boli františkáni násilne odvlečení komunistickým režimom a kláštor bol opustený. V súčasnosti kláštor nie je bežne sprístupnený verejnosti. Farnosť chce aj takýmto spôsobom spropagovať významnú kultúrnu pamiatku v centre mesta a v spolupráci s Ústavom pamäti národa si pripomenúť násilné činy, ktoré boli vykonané bývalým komunistickým režimom.

Na organizovaní Dňa otvorených dverí má podiel aj spoločenstvo Oprav František môj dom. Je to spoločenstvo mladých ľudí zo stredného Slovenska, ktorí každý rok na jeden turnus prichádzajú do kláštora a prežívajú týždeň podľa vzoru a príkladu sv. Františka. Spoločenstvo sa stará o to, aby kláštor nespustol, kosí v ňom trávu a robí udržiavacie práce.

Program:
– prehliadka v priestoroch františkánskeho kláštora s výkladom každú celú hodinu o 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00.
– 15:00 (Kostol sv. Františka) – prednáška historika Mgr. Františka Neupauera, PhD. O ľuďoch slobody.
– 19:00 (Kostol sv. Františka) – premietanie filmu Tiene barbarskej noci (2012), Ústav pamäti národa, réžia: Igor Sivák.
– výstava Z histórie kláštora počas celého podujatia (priestory františkánskeho kláštora)
– program pre deti Urob si svojho františkána v čase prehliadok (čitáreň Knižnice Jána Kollára).
– večerná adorácia sprevádzaná spevom, 20:00 (Kostol sv. Františka).
– ostatné sprievodné akcie: agapé, hudba (priestory Františkánskeho kláštora)

-fc-