Laické dominikánske bratstvá napísali prianie k sviatku sv. Dominika

Na stránke Rádu bratov kazateľov sa nachádza prianie od Európskej rady laických dominikánskych bratstiev pre bratov a sestry dominikánky s komentárom k obrazu sv. Dominika, ktorého autorom je Henri Matisse. Ich prianie prinášame aj vám.

„Drahé sestry a bratia vo sv. Dominikovi!
Dnes 8. augusta oslavujeme sviatok sv. Dominika.

Mníška z konventu v Beaforte povedala o tomto Matissovom obraze: Milujem tento obraz, pretože mi ukazuje, že svätý Dominik chce, aby sme ho nasledovali vlastnou cestou. Obraz dáva len základné línie toho, aký bol, aby sme ho mohli vyplniť svojím vlastným dominikánskym povolaním v našej aktuálnej situácii a čase.‘

Európska rada laických dominikánskych bratstiev želá vám všetkým, aby ste boli schopní nasledovať povolanie sv. Dominika ako kazatelia nádeje, takí, akí ste, a tam, kde ste.“

Leny Beemer‑de Vos, Eva Zudorova, Olga Rozhnikova, Aksel Misje, Arnaud Kientz

 

Pripájame aj tvít pápeža Františka k ich dnešnému sviatku: „Dnes vzdávame slávu Otcovi za dielo, ktoré vykonal sv. Dominik v službe Evanjeliu, ktoré ohlasoval slovom aj životom.“ (Tvít pápeža Františka, 8. augusta 2017) 

-fc-