Kríza prináša zisk – sestry služobnice sa formovali, aby z krízy vyťažili čo najviac

Sestra Marta Andraščíková zo Spoločnosti sociálnych sestier viedla tento víkend v Prešove formačný program sestrám z Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na tému Kríza či rast v zasvätenom živote.

V prednáškach zazneli mnohé zaujímavé podnety. Vyberáme pre vás niekoľko myšlienok z webovej stránky sestier:

Kríza a rast so sebou súvisia. Možno ju chápať ako etapu očisťovania. Je to stav, keď sa človek pýta ako ďalej. Jednoducho patrí k životu. Kríza z pohľadu viery nie je tragédiou, ale kairos – časom obozretnosti, príležitosťou skvalitniť život. Zvláštnym druhom náboženskej krízy známym medzi mystikmi je temná noc. Tá je obdobím, keď nás Boh chce viesť k jednoduchej modlitbe bez slov, myšlienok a citov. Každá kríza v duchovnom živote prináša zisk. Človek lepšie spozná svoju identitu, postupne sa začne zbavovať všetkého malicherného, nepodstatného, deštruujúceho vo svojom živote, duchovne sa zregeneruje, narastie v pokore pred Bohom a v dôvere v neho. Kríza je šanca, dotyk Boha, pozvanie k rastu, cesta od seba k sebe a k Bohu.

-fc-