Kto je môj blížny

Pri dnešných technologických vymoženostiach nie je ťažké nadobudnúť dojem, že okruh našich známych je obrovský. Stovky až tisíce priateľov na sociálnych sieťach…

Kto však z nich spadá do kategórie môj blížny?

Sú to tí, ktorých statusy môžem bez problémov zdieľať?
Sú to tí, ktorí sa vyjadrujú k hodnotovým témam?
Sú to tí, ktorí z času na čas uverejnia problematickú fotografiu, zdieľajú kontroverzný článok?
Sú to tí, s ktorými si pravidelne alebo aspoň občas četujeme?
Sú to tí, ktorí sa prihlásia vždy iba vtedy, keď máme narodeniny?
Alebo sú to tí, ktorí len jednoducho sú prihlásení ako naši priatelia, hoci o nich nič nevieme?

Rozlíšenie ponechám na každého z nás, kto je vlastne náš blížny vo virtuálnom svete… Lebo blížnym je a môže byť každý človek, s ktorým nejakým spôsobom prichádzam do styku.

Existuje nebezpečenstvo, že si vyselektujeme okruh svojich blížnych vďaka kritériám ako napríklad: ľudia, s ktorými sa cítime dobre, ktorí nám poskytujú spätnú väzbu, ktorí nás obdivujú, z ktorých niečo máme.

Toto nás môže pripraviť o skutočnú plnosť života v súvislosti s ľuďmi skrývajúcimi v sebe obrovský potenciál, ktorých možno nevedome vylúčime z okruhu tých, čo sú vo vnútri.

A čo naša ochota skloniť sa k núdznemu človeku, tomu, ktorý je odkázaný na našu konkrétnu pomoc? Zaujíma nás táto kategória ľudí, ľudí, ktorí sú neraz v našej bezprostrednej blízkosti? Takých, ktorí ostávajú bez povšimnutia, lebo sú nemajetní, hendikepovaní, problematickí, atď.?

Ježiš v evanjeliu dnešnej nedele pozýva odkryť svojich blížnych práve v núdznych okolo nás a ujať sa ich. Na to netreba veľa rečí, ani facebook či instagram. Stačia skutky.

Ján Štefanec, SVD
Foto: Františka Čačková, OSF