V Madride blahorečili 14 františkánok umučených v roku 1936 revolucionármi

Cirkev v sobotu 22. júna v Madride vyhlásila za blahoslavené 14 rehoľníčok umučených v roku 1936. Ide o španielsku sestru Maríu del Carmen Lacaba Andía a jej spolusestry z františkánskeho rádu Nepoškvrneného Počatia. Blahorečenie viedol kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Dejiskom slávnosti bola madridská katedrála Santa María la Real de la Almudena.

Štrnásť španielskych františkánok bolo umučených in odium fidei (z nenávisti voči viere) počas občianskej vojny v roku 1936. Ako uviedol v rozhovore pre Vatican News kardinál Becciu, sestry neboli zabité všetky spolu. Desať z nich bolo zastrelených 8. novembra toho roku.

Vraždenie sa udialo neďaleko Madridu, no ich telá neboli nikdy nájdené. Išlo o sestry z kláštora Las Rozas blízko hlavného mesta Španielska. Po obsadení kláštora republikánmi v júli 1936 boli sestry vyhnané a hľadali útočisko v Madride. Našli ich anarchistické gangy, ktoré ich ponižovali a mučili, aby ich donútili vzdať sa viery, napokon ich usmrtili.

Ďalšie dve zo skupiny nových blahoslavených patrili do madridského kláštora El Pardo a dve do kláštora Escalona. Boli zatknuté kvôli viere a zastrelené medzi 23. augustom a 8. novembrom 1936.

Všetky umučené sestry boli ochotné svojim katom odpustiť. Najznámejšia z týchto mučeníčok bola 54-ročná sestra María del Carmen, ktorá bola predstavenou madridského kláštora, milovaná novickami, ktoré viedla. Kardinál Becciu spomenul svedectvo jednej z jej spolusestier, ktorá ju opísala ako chápavú a priateľskú, milujúcu modlitbu, ako osobu, na ktorej bolo badať, že žije stále v Božej prítomnosti.

Odvahu 14 zasvätených žien nezaprieť Krista kardinál Becciu pripomenul aj v homílii pri beatifikačnej slávnosti slovami:

„Zasahujú nás do hĺbky svedectvá týkajúce sa ich mučeníctva. Pri útoku na madridský kláštor útočníci kričali: ´Smrť mníškam!´, a tie zomierajúc volali: ´Nech žije Kristus Kráľ!´. V prípade rehoľníčok v El Pardo, keď ich kati objavili u ľudí, ktorí ich prijali po útoku na kláštor, pýtali sa: ´Vy ste mníšky?´; a rehoľníčky odpovedali: ´Áno, vďaka milosti Božej´.“

„Týchto 14 nových blahoslavených, ktoré zostali vytrvalé vo viere aj v okamihu najvyššej obety, predstavuje povzbudenie pokračovať v každom prostredí s radosťou a nádejou vo svedectve o láske a milosrdenstve Boha, ktorý nás nikdy neopúšťa, obzvlášť v čase zlyhania a porážky.“

Zdroj: RV, mh