Ktosi ťa volá

Každý rok sa v pôstnom období koná akcia Ktosi ťa volá. Je určená hlavne mladým ľuďom, ktorí hľadajú svoje povolanie. Tento rok s uskutočnil už 11. ročník v budove Základnej školy Matky Alexie v Bratislave. Téma vychádzala zo Svätého roku milosrdenstva – Milosrdný Samaritán.

V úvode sa na prednáške pátra jezuitu Petra Giráška dozvedeli, ako byť milosrdný voči okoliu, hlavne prírode. Nasledovala  hymna svetového dňa mládeže, ktorú si všetci so sestrou kapucínkou, Agnieszkou Jarkowskou, zaspievali po slovensky aj po poľsky. Program pokračoval svätou omšou v kostole Notre Dame. Mladí zo Stupavy svojim krásnym spevom dotvárali atmosféru a piesňami povzbudzovali  na zamyslenie sa nad milosrdenstvom Samaritána.

Najpútavejšou časťou celej akcie boli workshopy. Práca v skupinkách mala jednotnú tému – milosrdenstvo a milosrdný Samaritán. Každá z nich ich spracovala po svojom.

Ekoworkshop postavil z odpadového materiálu hodiny. Každá z nich mala zvláštne pomenovanie, podľa činnosti, ktorú v tom čase človek vykonáva. V hodine dvanástej bol nápis „buď ticho,“ čo jednoducho znamenalo – nechať prehovoriť Boha v našom tichu.

Filmový workshop natočil reportáž do televíznych novín. Očami dnešných médii podal podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Reportáž bola veselá aj hodná zamyslenia, či by sme boli ako tí, čo nepomohli zranenému alebo ako ojedinelý Samaritán.

Fotografický workshop sa vybral do terénu. Rozdávali koláče bezdomovcom a zachytávali tento okamih vo fotografiách. Hľadali obraz milosrdenstva v uliciach Starého Mesta. Jedným zo symbolov, ktorých ich najviac zaujal, bol strom na námestí, ktorý vďaka milosrdenstvu ľudí zostal na svojom mieste a môže rásť. Ale aj on vie preukazoval milosrdenstvo tým, že chráni pre horúcim slnkom okoloidúcich, svojimi plodmi nasýti hladných. A hoci je malý medzi veľkými budovami, tak aj milosrdenstvo je na prvý pohľad nenápadné, vie upútať pozornosť okoloidúcich, keď sa zazelená.

Divadelný workshop zahral podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nielen tak, ako sa príbeh odohral podľa Svätého písma, ale pokračoval ďalej. Na druhý deň prišla k zranenému jeho žena s deťmi a veľmi ďakovala ľuďom, ktorý sa o zraneného postarali. Zranený, hoci je v podobenstve anonymný, v živote takým nie je. Každý má svoju rodinu, svoj život, svoje túžby.

Tanečný workshop zatancoval poetické spracovanie podobenstva o milosrdnom otcovi, dotvárané príjemnou hudbou.

Spevácky workshop pod vedením brata Ondreja Tkáča, kapucína, skomponoval pieseň o milosrdnom Samaritánovi a jeho blížnom, ktorému  pomohol. Spev brat kapucín doprevádzal hrou na ústnu harmoniku.

Prezentáciou workshopov a pozvánkou na stretnutie mladých so Svätým Otcom do Krakova sa tohtoročná akcia Ktosi ťa volá skončila. Mladí pred odchodom napísali svoje postrehy a návrhy na budúce stretnutie.

sr. Jana Kurucová CSA

foto: Andy Jaško