V Japonsku majú paulíni dvoch nových vietnamských novicov

Dňa 18. marca v kaplnke komunity vo Wakabe v Tokiu vstúpili do noviciátu paulínov prví dvaja mladí muži z Vietnamu: Francis Xavier Van Thanh Ba a Joseph Ngo Tran Vu Nguen. Obradu predsedal Don Kenji Yamauchi, koordinátor pre pastoráciu povolaní a formácie. Inšpirovaný Listom sv. apoštola Pavla Filipanom (3, 7 – 14): „Pre Krista som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom , aby som získal Krista Ježiša, môjho Pána“ ich povzbudil, aby uháňali za tým, čo je pred nimi, čo bolo obľúbeným výrazom ich zakladateľa. Obidvaja kandidáti  vyjadrili silnú túžbu stať sa „Paulínmi“. Prítomní bratia paulíni z dvoch komunít z Wakaby a Yotsuye ďakovali za milosť Bohu Otcovi a zároveň prosili, aby ich sprevádzal  na ceste noviciátu.

zdroj:paulus.net

-ms-