Magister dominikánov sa stretol s členmi dominikánskej rodiny v Košiciach

15. marca v Košiciach sa Magister Rehole stretol s členmi celej dominikánskej rodiny. Návšteva Magistra Rehole dominikánov na Slovensku P. Bruna Cadoré bola príležitosťou nielen na vizitáciu komunít bratov dominikánov, ale aj na stretnutie a modlitbu s laikmi.

Cadore-v-KE-2016

Zdroj: www.dominikani.sk

-jp-