Cesta na vrchol v Mexiku

Konferencia vyšších rehoľných predstavených Mexika pripravuje cez leto trojtýždňový kurz „Cesta na vrchol“ pre rehoľníkov a rehoľníčky vo veku od 55 do 70 rokov. Bude to priestor stretnutia a podelenia sa s rôznou skúsenosťou, ktorú si každý človek nesie v živote s Bohom, podelenie sa o poznanie, ktoré priniesol život v komunite a v pastoračnom pôsobení. Témy jednotlivých týždňov: poznanie seba v „rokoch“ , rehoľný život žitý naplno a osobná cesta s Božím slovom. Organizátori vnímajú tento kurz ako príležitosť ďakovať za bohatstvo, ktoré Boh daroval každému človeku a zároveň vzpruhou a povzbudením žiť rehoľný život v akomkoľvek veku naplno.

zdroj:www.cirm.org.mx

-ms-