Nový generálny predstavený Školských bratov

Br. Robert Schieler je novým generálnym predstaveným Školských bratov. Bol zvolený 21. mája na 45. generálnej kapitule, ktorá prebieha v Ríme.  Br. Schieler sa narodil v roku 1950 vo Filadelfii v USA. Doživotné sľuby zložil v roku 1979. V prvých rokoch svojho rehoľného pôsobenia pôsobil ako profesor v USA a 13 rokov pôsobil  ako misionár na Filipínach.  Bol pomocným vizitátorom Baltimoru od roku 1991 do roku 1998. Zodpovedným pre vzdelávanie v regióne USA – Toronto bol v roku 1998 do roku 2001. Následne sa stal vizitátorom v rokoch 2001 – 2007. Posledných 7 rokov pôsobil v generálnej rade a bol zodpovedný za nový región Relan (USA a Canada). Bratia mu vyjadrili svoju veľkú podporu modlitbou, aby dobre naplnil poslanie v novej službe, ktorú začal ako 27. nástupca sv. Jána de la Salle.

zdroj:www.lasalle.org
-ms-